Juridische informatie

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, ook bekend als de L.C.E.N., worden gebruikers van de website mydiscountshoes.com hierbij geïnformeerd over deze wettelijke kennisgeving.

De verbinding met en het navigeren op de site door de gebruiker impliceert de integrale aanvaarding en zonder voorbehoud van deze wettelijke kennisgeving.

Deze is toegankelijk op de site onder de rubriek "Wettelijke informatie".

ARTIKEL 1: De uitgever

Opgelet Als je een artikel wilt retourneren, raadpleeg dan het retour- en restitutiebeleid.

Om contact op te nemen met de site editor : contact@mydiscountshoes.com

ARTIKEL 2 : De gastheer

De gastheer van de website is :

Shopify Inc. 151, rue O'Connor Rez-de-chaussée Ottawa (Ontario) K2P 2L8 Canada assistance@shopify.com 1-613-241-2828

ARTIKEL 3: Toegang tot de site

De site is overal toegankelijk, 7 dagen per week, 24 uur per dag, behalve in geval van overmacht, geplande of ongeplande onderbrekingen en onderhoud.

In geval van wijziging, onderbreking of opschorting van diensten kan de site niet aansprakelijk worden gesteld.

ARTIKEL 4: Gegevensverzameling

De site garandeert dat de persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt met inachtneming van de persoonlijke levenssfeer, overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming nr. 78-17 van 6 januari 1978.

Overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 hebben Gebruikers het recht op toegang tot, rectificatie van, verwijdering van en bezwaar tegen hun persoonsgegevens.

ARTIKEL 5: Cookies

De Gebruikers worden geïnformeerd dat er automatisch een cookie kan worden geïnstalleerd op hun browsersoftware wanneer ze de site bezoeken.

Door de site te bezoeken, aanvaardt de gebruiker cookies.

Een cookie is een element waarmee de Gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat wordt gebruikt om informatie met betrekking tot het surfen van de Gebruiker op de website te registreren. De Gebruiker kan deze cookie uitschakelen via de instellingen van zijn browsersoftware.

ARTIKEL 6: Intellectuele eigendom

Elk gebruik, reproductie, distributie, marketing of wijziging van de gehele of een deel van de site, zonder toestemming van de Uitgever, is verboden en kan leiden tot juridische stappen en procedures zoals voorzien in het Wetboek van Intellectuele Eigendom en het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 7: Bemiddeling

Als een geschil niet kan worden opgelost met de dienst na verkoop, kan de Klant, in overeenstemming met artikelen L.612-1 en volgende van de Franse Consumentencode, binnen een periode van een jaar gratis een beroep doen op de Consumentenbemiddelaar.