Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door MYDISCOUNTSHOES. Overal op de site worden de termen "wij", "ons" en "onze" gebruikt om naar hen te verwijzen. Deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die via deze website beschikbaar zijn, wordt door ons aangeboden aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen die hierin zijn opgenomen.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Voorwaarden", "Gebruiksvoorwaarden"), met inbegrip van de voorwaarden, bepalingen en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of waarnaar via hyperlinks wordt verwezen. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, inclusief maar niet beperkt tot personen die bezoekers, leveranciers, klanten, verkopers en/of contentleveranciers zijn. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website opent en gebruikt. Door enig deel van de Site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, hebt u mogelijk geen toegang tot de website of kunt u geen gebruik maken van de diensten op de website. Indien deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding hiervan uitdrukkelijk beperkt.

Elke nieuwe tool of functie die aan deze shop wordt toegevoegd, valt ook onder de Gebruiksvoorwaarden. Je kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina raadplegen. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina van tijd tot tijd te controleren op wijzigingen. Als u de website blijft bezoeken of gebruiken na het plaatsen van wijzigingen, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert. Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. die ons voorziet van het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.

DEEL 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE ONLINE SHOP

Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u meerderjarig bent in uw regio, provincie of staat en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw hoede deze site te laten gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden of wetten overtreden in uw rechtsgebied wanneer u de service gebruikt (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Services.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van uw creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en dat dit (a) overdrachten via meerdere netwerken omvat; en (b) wijzigingen die worden aangebracht om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Uw creditcardgegevens worden altijd versleuteld wanneer ze via netwerken worden overgedragen.

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de service, enig gebruik van of toegang tot de service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden op geen enkele wijze beperken of beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIE

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als de informatie op deze site onnauwkeurig, onvolledig of verouderd is. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder uitgebreidere, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Als u vertrouwt op de inhoud van deze site, doet u dit op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische gegevens bevatten. Historische informatie is per definitie niet actueel en wordt alleen verstrekt voor referentiedoeleinden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op deze site bij te werken. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de service (of een deel ervan) op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor prijswijzigingen of wijzigingen, opschorting of beëindiging van de service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de Website. De hoeveelheden van deze producten of diensten kunnen beperkt zijn en hun retournering of omruiling is strikt onderworpen aan ons Retourbeleid.

We hebben geprobeerd de kleuren en afbeeldingen van de producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de kleuren nauwkeurig op uw computerscherm worden weergegeven. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een bepaalde persoon, geografische regio of jurisdictie. We behouden ons het recht voor om dit recht van geval tot geval uit te oefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en prijzen kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om de verkoop van een product op elk gewenst moment te staken. Elk aanbod van producten of diensten op deze site is ongeldig waar dit wettelijk verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere materialen die door u worden gekocht of verkregen aan uw verwachtingen voldoen of dat eventuele fouten in de service worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTGEGEVENS

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Dergelijke beperkingen kunnen ook gelden voor bestellingen die zijn geplaatst door of via dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die gebruikmaken van hetzelfde factuur- en/of verzendadres. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres en/of factuuradres of telefoonnummer dat u bij het plaatsen van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar onze mening geplaatst lijken te zijn door handelaren, wederverkopers of distributeurs. Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die je in onze winkel doet. Je stemt ermee in om je account- en andere informatie, waaronder je e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen. Zie voor meer informatie ons Retourbeleid.

SECTIE 7 - OPTIONELE TOOLS

We kunnen u toegang bieden tot tools van derden die wij niet bewaken, controleren of beheren.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij u toegang tot deze tools bieden op een 'as is'- en 'as available'-basis, zonder garantie, vertegenwoordiging of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. Wij zijn niet aansprakelijk voor iets dat voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de optionele tools van derden. Elk gebruik door u van de via de site aangeboden optionele tools is geheel naar eigen inzicht en op eigen risico. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om u op de hoogte te stellen van de voorwaarden waaronder deze tools worden aangeboden door de betreffende externe leverancier(s) en om deze voorwaarden te accepteren. We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (waaronder de lancering van nieuwe tools en hulpmiddelen). Op deze nieuwe diensten en/of functies zijn ook deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

SECTIE 8 - KOPPELINGEN NAAR DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die toegankelijk zijn via onze Service kunnen elementen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verplicht om hun inhoud of nauwkeurigheid te controleren of te evalueren, noch garanderen of aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of websites of andere inhoud, producten of diensten van bronnen van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie met betrekking tot dergelijke websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van deze derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan die derden.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld als onderdeel van uw deelname aan prijsvragen), of als u zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen verzendt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Reacties" genoemd), verleent u ons te allen tijde en zonder beperking het recht om alle Reacties die u naar ons verzendt te bewerken, te kopiëren, te publiceren, te distribueren, te vertalen en te gebruiken in welke media dan ook. Wij zijn niet verplicht (1) om Reacties vertrouwelijk te houden; (2) om personen te compenseren voor geleverde Reacties; of (3) om te reageren op Reacties. 7. We kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud en Accounts te verwijderen die inhoud bevatten waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden schendt. U stemt ermee in dat uw opmerkingen op geen enkele wijze inbreuk mogen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of intellectuele eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, beledigend of obsceen materiaal of een computervirus of andere kwaadaardige software mogen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kan beïnvloeden. U mag geen gebruik maken van een vals e-mailadres, u niet voordoen als iemand die u niet bent of ons of derden proberen te misleiden wat betreft de oorsprong van uw commentaar. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de nauwkeurigheid ervan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor opmerkingen die door u of door derden zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

De overdracht van uw persoonlijke gegevens op onze winkel valt onder ons Privacybeleid. Klik hier om ons Privacybeleid te raadplegen.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Van tijd tot tijd kan er informatie op onze Site of de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie op de Service of een gerelateerde website onnauwkeurig is op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt geplaatst). Wij zijn niet verplicht om informatie op de Service of een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij dit wettelijk verplicht is. Geen enkele specifieke update- of vernieuwingsdatum die op de Service of een gerelateerde website wordt toegepast, wordt geacht aan te geven dat alle informatie die op de Service of een gerelateerde website wordt aangeboden, is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast de andere verbodsbepalingen in de Gebruiksvoorwaarden is het verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor illegale doeleinden; (b) anderen aan te zetten tot illegale handelingen of deelname daaraan; (c) plaatselijke verordeningen of internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels of wetten te overtreden; (d) onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden; (e) iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te kwetsen, te belasteren, te denigreren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etnische afkomst, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) onjuiste of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of andere kwaadaardige codes uploaden of overbrengen die de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website of andere websites of het internet in gevaar brengen of kunnen brengen; (h) persoonlijke informatie van anderen verzamelen of traceren; (i) te spammen, te phishen, te kapen, informatie af te persen, het World Wide Web te doorzoeken, te doorzoeken of te scannen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de veiligheidsmaatregelen van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of enige gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van de Verboden gebruiksvoorwaarden.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, veilig, tijdig of foutloos zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Service accuraat of betrouwbaar zijn. U stemt ermee in dat wij de Service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen intrekken of op elk gewenst moment zonder kennisgeving kunnen annuleren. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Service op uw eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de Service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk anders door ons vermeld) geleverd op een "as is" en "as available" basis voor uw gebruik zonder verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijzen we alle garanties af, expliciet of impliciet, van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zijn. U stemt ermee in dat wij de Dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen intrekken of op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen annuleren. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Service op uw eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de Service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd op een "as is" en "as available" basis voor uw gebruik zonder verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijzen wij alle garanties af, expliciet of impliciet, van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of bestraffende schade, winstderving, inkomstenderving, gegevensverlies, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij contractueel, hetzij contractueel, op grond van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw toegang tot of gebruik van de Service, producten of diensten verkregen via de Service, of enige andere aangelegenheid met betrekking tot de Service, zelfs indien u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal in dergelijke staten of rechtsgebieden onze aansprakelijkheid beperkt zijn voor zover toegestaan door de wet. U stemt ermee in dat, voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht, onze totale aansprakelijkheid jegens u voor alle schade, verliezen en rechtszaken, hetzij op grond van een overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, in geen geval hoger zal zijn dan het bedrag dat u aan ons hebt betaald voor het gebruik van de service of voor de aankoop van producten of diensten via de service, of 100 euro (EUR), afhankelijk van welk bedrag hoger is.

SECTIE 14 - SCHADEVERGOEDING

Je stemt ermee in om ons en onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die wordt ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit jouw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar wordt verwezen, of jouw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, kan die bepaling niettemin worden afgedwongen voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden, zonder dat dit van invloed is op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven voor alle doeleinden na de beëindiging van deze overeenkomst bestaan. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten of wanneer u stopt met het gebruik van onze site. Als u naar eigen goeddunken een van de voorwaarden of bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden schendt of wij vermoeden dat u dit hebt gedaan, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot de datum van beëindiging; en/of kunnen wij u de toegang tot onze services (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - GEHELE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden of enig ander beleid of operationele regels die door ons op deze site of in verband met de Service worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons, en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk (inclusief, zonder beperking, eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden). Dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zullen niet ten nadele van de opstellende partij worden uitgelegd.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waarin wij zijn gevestigd.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te controleren op wijzigingen. Als je onze site blijft gebruiken of bezoeken nadat er wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden zijn gepubliceerd, betekent dit dat je deze wijzigingen aanvaardt.

SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Gebruiksvoorwaarden moeten per e-mail naar ons worden gestuurd.