Všeobecné podmínky prodeje a používání

Tyto webové stránky provozuje MYDISCOUNTSHOES. Na těchto stránkách používáme termíny "my", "nás" a "naše". Tyto webové stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb, které jsou jejich prostřednictvím k dispozici, nabízíme vám, uživateli, za předpokladu, že přijmete všechny podmínky, ustanovení, zásady a upozornění zde obsažené.

Návštěvou našich stránek a/nebo nákupem u nás se účastníte naší "služby" a souhlasíte s tím, že se budete řídit následujícími podmínkami (dále jen "podmínky", "podmínky používání"), včetně podmínek a zásad, na které je zde odkazováno a/nebo na které je zde hypertextový odkaz. Tyto Podmínky používání se vztahují na všechny uživatele stránek, mimo jiné na osoby, které jsou návštěvníky, dodavateli, zákazníky, obchodníky a/nebo poskytovateli obsahu. Před vstupem na naše webové stránky a jejich používáním si tyto Podmínky používání pečlivě přečtěte. Přístupem na jakoukoli část stránek nebo jejich používáním vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami používání. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, je možné, že nebudete mít přístup na webové stránky nebo nebudete moci využívat jejich služby. Pokud jsou tyto Podmínky používání považovány za nabídku, je jejich přijetí výslovně omezeno.

Každý nový nástroj nebo funkce přidané do tohoto obchodu se rovněž řídí Podmínkami používání. S nejnovější verzí Podmínek používání se můžete kdykoli seznámit na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, upravit nebo nahradit jakoukoli část těchto Podmínek používání zveřejněním těchto aktualizací a/nebo úprav na našich webových stránkách. Je vaší povinností čas od času zkontrolovat tuto stránku, zda nedošlo ke změnám. Váš další přístup na webové stránky nebo jejich používání po zveřejnění změn znamená, že tyto změny přijímáte. Náš obchod je umístěn na platformě Shopify Inc, která nám poskytuje platformu pro online elektronické obchodování, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.

ODDÍL 1 - PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

Přijetím těchto podmínek používání prohlašujete, že jste dosáhli nebo překročili věk plnoletosti ve vašem regionu, provincii nebo státě a dali jste nám svolení k tomu, abychom umožnili všem nezletilým osobám ve vaší péči používat tyto stránky.

Při používání služby nesmíte používat naše produkty k nezákonným nebo neoprávněným účelům ani porušovat zákony platné ve vaší jurisdikci (mimo jiné včetně zákonů o autorských právech).

Nesmíte přenášet žádné červy, viry ani jiný kód destruktivní povahy.

Porušení nebo nedodržení kterékoli z těchto podmínek bude mít za následek okamžité ukončení poskytování vašich služeb.

ODDÍL 2 - OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu odmítnout službu.

Berete na vědomí, že váš obsah (s výjimkou údajů o vaší kreditní kartě) může být přenášen bez šifrování a že to zahrnuje (a) přenosy přes více sítí a (b) změny provedené za účelem přizpůsobení se technickým požadavkům připojujících se sítí nebo zařízení. Informace o vaší kreditní kartě jsou při přenosu přes sítě vždy šifrovány.

Souhlasíte s tím, že bez našeho výslovného písemného souhlasu nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat ani využívat žádnou část služby, žádné použití služby nebo přístup k ní ani žádný kontakt na webové stránce, prostřednictvím které je služba poskytována.

Nadpisy použité v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro usnadnění a nijak neomezují ani neovlivňují tyto podmínky.

ODDÍL 3 - PŘESNOST, ÚPLNOST A AKTUÁLNOST INFORMACÍ

Nemůžeme nést odpovědnost za to, že informace uvedené na těchto stránkách jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální. Obsah těchto stránek je poskytován pouze pro obecné informační účely a nemělo by se na něj spoléhat ani by neměl být používán jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s většími, přesnějšími, úplnějšími nebo aktuálnějšími zdroji informací. Pokud se spoléháte na obsah těchto stránek, činíte tak na vlastní nebezpečí.

Tyto stránky mohou obsahovat určité historické údaje. Historické informace nejsou podle definice aktuální a jsou poskytovány pouze pro referenční účely. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit obsah těchto stránek, ale nejsme povinni aktualizovat žádné z informací, které obsahují. Berete na vědomí, že je vaší povinností sledovat změny na našich stránkách.

ODDÍL 4 - ZMĚNY SLUŽBY A CEN

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vyhrazujeme si právo službu (nebo její část) kdykoli změnit nebo ukončit bez předchozího upozornění.

Neneseme odpovědnost vůči vám ani vůči žádné třetí straně za jakoukoli změnu cen nebo za jakoukoli úpravu, pozastavení či ukončení Služby.

ODDÍL 5 - VÝROBKY NEBO SLUŽBY (je-li to relevantní)

Některé produkty nebo služby mohou být dostupné pouze online prostřednictvím Webových stránek. Množství těchto produktů nebo služeb může být omezené a jejich vrácení nebo výměna se řídí výhradně našimi Zásadami pro vracení zboží.

Snažíme se o co nejpřesnější zobrazení barev a obrázků výrobků v obchodě. Nemůžeme však zaručit přesnost, s jakou se barvy zobrazí na obrazovce vašeho počítače. Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich výrobků nebo služeb na určitou osobu, zeměpisnou oblast nebo jurisdikci. Vyhrazujeme si právo uplatnit toto právo případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství nabízených produktů nebo služeb. Veškeré popisy produktů a ceny se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění a podle našeho uvážení. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit prodej jakéhokoli výrobku. Jakákoli nabídka produktů nebo služeb na těchto stránkách je neplatná tam, kde je to zakázáno zákonem.

Nezaručujeme, že kvalita vámi zakoupených nebo získaných produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů splní vaše očekávání nebo že budou opraveny případné chyby ve službě.

ODDÍL 6 - SPRÁVNOST FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ A ÚDAJŮ O ÚČTU

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli vaši objednávku. Můžeme podle vlastního uvážení omezit nebo zrušit množství zakoupených produktů na osobu, domácnost nebo objednávku. Taková omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo na stejný zákaznický účet, stejnou kreditní kartu a/nebo objednávky využívající stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. Pokud změníme nebo zrušíme objednávku, můžeme se vás pokusit informovat tak, že vás budeme kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy a/nebo fakturační adresy nebo telefonního čísla, které jste nám poskytli v době podání objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které podle našeho názoru vypadají, že byly zadány obchodníky, prodejci nebo distributory. Souhlasíte s tím, že u všech nákupů v našem obchodě budete uvádět aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu. Souhlasíte s tím, že budete neprodleně aktualizovat informace o svém účtu a další informace, včetně e-mailové adresy a čísla a data platnosti kreditní karty, abychom mohli dokončit vaše transakce a v případě potřeby vás kontaktovat. Další informace naleznete v našich Zásadách pro vracení zboží.

ODDÍL 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které nemonitorujeme, nekontrolujeme ani nespravujeme.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vám poskytujeme přístup k těmto nástrojům "tak, jak jsou" a "tak, jak jsou k dispozici", bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek a bez schválení. Neneseme žádnou odpovědnost za cokoli, co vyplývá z vašeho používání volitelných nástrojů třetích stran nebo v souvislosti s ním. Jakékoli použití Volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím Stránek je zcela na vaše vlastní uvážení a riziko. Kromě toho je vaší povinností informovat se o podmínkách, za kterých jsou tyto nástroje poskytovány příslušným dodavatelem (dodavateli) třetí strany, a tyto podmínky akceptovat. V budoucnu můžeme také prostřednictvím Webových stránek nabízet nové služby a/nebo funkce (včetně spuštění nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové služby a/nebo funkce budou rovněž podléhat těmto podmínkám používání.

ODDÍL 8 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou obsahovat prvky třetích stran.

Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás mohou přesměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme povinni kontrolovat nebo hodnotit jejich obsah nebo přesnost, ani neručíme za obsah nebo webové stránky či jiný obsah, produkty nebo služby ze zdrojů třetích stran a nepřebíráme za ně žádnou odpovědnost. Neneseme odpovědnost za jakoukoli škodu nebo újmu v souvislosti s nákupem nebo používáním jakéhokoli zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakékoli jiné transakce související s takovými webovými stránkami třetích stran. Než se zapojíte do jakékoli transakce, pečlivě si přečtěte zásady a postupy těchto třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, reklamace, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směřovány na tyto třetí strany.

ODDÍL 9 - PŘIPOMÍNKY, ZPĚTNÁ VAZBA A DALŠÍ PODÁNÍ

Pokud na naši žádost odešlete konkrétní obsah (například v rámci své účasti v soutěžích) nebo pokud bez naší žádosti zašlete tvůrčí nápady, návrhy, podněty, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně "zpětná vazba"), udělujete nám právo kdykoli a bez omezení upravovat, kopírovat, zveřejňovat, distribuovat, překládat a používat v jakýchkoli médiích jakoukoli zpětnou vazbu, kterou nám zašlete. Nejsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli Připomínek; (2) poskytovat jakékoli osobě za poskytnuté Připomínky náhradu; nebo (3) reagovat na jakékoli Připomínky. 7. Můžeme, ale nejsme povinni, odstranit obsah a Účty obsahující obsah, který je podle našeho uvážení nezákonný, urážlivý, výhružný, pomlouvačný, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušuje duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto Podmínky používání. Souhlasíte s tím, že vaše komentáře nesmí žádným způsobem porušovat práva třetích stran, včetně autorských práv, ochranných známek, ochrany soukromí, osobnosti nebo jakýchkoli jiných osobních práv nebo práv duševního vlastnictví. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat žádný nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál ani žádný počítačový virus nebo jiný škodlivý software, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit fungování služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za někoho, kým nejste, ani se pokoušet uvádět nás nebo třetí strany v omyl ohledně původu komentářů. Jste plně zodpovědní za všechny komentáře, které vytvoříte, a za jejich správnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za komentáře zveřejněné vámi nebo třetí stranou.

ODDÍL 10 - OSOBNÍ ÚDAJE

Předávání vašich osobních údajů v našem obchodě se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Kliknutím sem se seznámíte s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

ODDÍL 11 - CHYBY, NEPŘESNOSTI A OPOMENUTÍ

Na našich stránkách nebo ve službě se mohou čas od času objevit informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí týkající se popisů produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, nákladů na dopravu, dodacích lhůt a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné, a to kdykoli a bez předchozího upozornění (i po zadání objednávky). Nejsme povinni aktualizovat, měnit nebo upřesňovat jakékoli informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce, mimo jiné včetně informací o cenách, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon. Žádné konkrétní datum aktualizace nebo aktualizace použité u Služby nebo jakékoli související webové stránky neznamená, že všechny informace nabízené ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.

ODDÍL 12 - ZAKÁZANÁ POUŽITÍ

Kromě dalších zákazů uvedených v Podmínkách používání máte zakázáno používat tyto stránky nebo jejich obsah: (a) k nezákonným účelům; (b) podněcovat ostatní k provádění nezákonných činů nebo k účasti na nich; (c) porušovat místní vyhlášky nebo jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla nebo zákony; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva třetích stran; (e) obtěžovat, zneužívat, urážet, zraňovat, pomlouvat, hanobit, očerňovat, zastrašovat nebo diskriminovat kohokoli na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; (f) podávat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit k narušení funkčnosti nebo provozu Služby nebo jakékoli související webové stránky nebo jiných webových stránek nebo internetu; (h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje jiných osob; (i) k rozesílání spamu, phishingu, únosu, vylákání informací, procházení, vyhledávání nebo skenování celosvětové sítě; (j) k obscénním nebo nemorálním účelům; nebo (k) k narušování nebo obcházení bezpečnostních opatření Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky za porušení zakázaných podmínek používání.

ODDÍL 13 - ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, neprohlašujeme ani neprohlašujeme, že používání naší služby bude nepřerušované, bezpečné, včasné nebo bezchybné. Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat používáním Služby, budou přesné nebo spolehlivé. Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme Službu na dobu neurčitou stáhnout nebo ji kdykoli bez předchozího upozornění zrušit. Výslovně souhlasíte s tím, že používání nebo nemožnost používání Služby je na vaše vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které jsou vám jejím prostřednictvím poskytovány, jsou (pokud není námi výslovně uvedeno jinak) poskytovány "tak, jak jsou" a "tak, jak jsou k dispozici" pro vaše použití bez prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, mimo jiné včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, vlastnictví a neporušování práv. V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony se zříkáme veškerých záruk, výslovných nebo předpokládaných, týkajících se prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, titulu a neporušování práv. Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat používáním služby, budou přesné nebo spolehlivé. Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme Službu na dobu neurčitou stáhnout nebo ji kdykoli bez předchozího upozornění zrušit. Výslovně souhlasíte s tím, že používání nebo nemožnost používání Služby je na vaše vlastní riziko. Služba a všechny produkty a služby, které jsou vám jejím prostřednictvím poskytovány, jsou (pokud to výslovně neuvádíme) poskytovány "tak, jak jsou" a "tak, jak jsou k dispozici" pro vaše použití bez prohlášení, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, mimo jiné včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, vlastnictví a neporušování práv. V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony se zříkáme veškerých záruk, výslovných nebo předpokládaných, týkajících se prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, trvanlivosti, titulu a neporušování práv. Neneseme odpovědnost za žádné škody, mimo jiné za přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo sankčně nahrazované škody, ušlý zisk, ušlé příjmy, ztracená data, náklady na výměnu nebo podobné škody, ať už smluvní, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), přísné odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho přístupu ke službě nebo jejího používání, jakýchkoli produktů nebo služeb získaných prostřednictvím služby nebo jakékoli jiné záležitosti související se službou, a to i v případě, že jste byli na možnost takových škod upozorněni. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, bude v takových státech nebo jurisdikcích naše odpovědnost omezena v rozsahu povoleném zákonem. Souhlasíte s tím, že v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy naše celková odpovědnost vůči vám za veškeré škody, ztráty a příčiny žalob, ať už ze smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo z jiného důvodu, v žádném případě nepřesáhne částku, kterou jste nám zaplatili za používání Služby nebo za nákup jakýchkoli produktů nebo služeb prostřednictvím Služby, nebo 100 eur (EUR), podle toho, která částka je vyšší.

ODDÍL 14 - ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že nás a naše dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnery, vedoucí pracovníky, ředitele, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance odškodníte, ochráníte a zbavíte odpovědnosti za jakékoli nároky nebo požadavky, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vznesené jakoukoli třetí stranou v důsledku porušení těchto Podmínek používání nebo dokumentů, na které se odkazují, nebo v důsledku porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

ODDÍL 15 - ODDĚLITELNOST

Pokud je některé ustanovení těchto Podmínek používání shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným, může být přesto toto ustanovení vymáháno v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy a nevymahatelná část se považuje za oddělenou od těchto Podmínek používání, aniž by byla dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

ODDÍL 16 - UKONČENÍ

Závazky a povinnosti stran vzniklé před datem ukončení smlouvy zůstávají pro všechny účely v platnosti i po ukončení této smlouvy. Tyto podmínky používání jsou účinné, dokud je nevypovíte vy nebo my. Tyto Podmínky používání můžete kdykoli ukončit tím, že nám oznámíte, že si již nepřejete využívat naše služby, nebo když přestanete používat naše stránky. Pokud podle našeho uvážení porušíte nebo máme podezření, že jste porušili některou z podmínek nebo ustanovení těchto Podmínek používání, můžeme tuto smlouvu také kdykoli bez předchozího upozornění vypovědět a vy zůstanete povinni uhradit všechny dlužné částky až do data vypovězení; a/nebo vám můžeme odepřít přístup k našim službám (nebo jejich části).

ODDÍL 17 - CELÁ SMLOUVA

Pokud neuplatníme nebo nevymůžeme jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek používání, neznamená to, že jsme se takového práva nebo ustanovení vzdali. Tyto Podmínky používání nebo jakékoli jiné zásady či provozní pravidla, které jsme zveřejnili na těchto stránkách nebo v souvislosti se Službou, představují úplnou dohodu a ujednání mezi vámi a námi a řídí se jimi vaše používání Služby, přičemž nahrazují všechny předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy, ať už ústní nebo písemné (mimo jiné včetně předchozích verzí Podmínek používání). Jakékoli nejasnosti při výkladu těchto Podmínek používání nebudou vykládány v neprospěch strany, která je vypracovala.

ODDÍL 18 - ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto Podmínky používání a všechny samostatné smlouvy, na jejichž základě vám poskytujeme služby, se řídí a vykládají v souladu s právem země, ve které jsme usazeni.

ODDÍL 19 - ZMĚNY PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ

Aktuální verzi podmínek používání si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení aktualizovat, upravovat nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek používání zveřejněním aktualizací a změn na našich stránkách. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat naše stránky, zda nedošlo ke změnám. Vaše další používání našich stránek nebo přístup na ně po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek používání znamená, že s těmito změnami souhlasíte.

ODDÍL 20 - KONTAKTNÍ ÚDAJE

Dotazy týkající se Podmínek používání nám zasílejte e-mailem.