Právní informace

V souladu s ustanoveními článků 6-III a 19 zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku, známého také jako L.C.E.N., jsou uživatelé webových stránek mydiscountshoes.com tímto informováni o tomto právním upozornění.

Připojení a pohyb na stránkách ze strany uživatele znamená bezvýhradný souhlas s tímto právním upozorněním.

Ta jsou na stránkách přístupná pod záhlavím "Právní informace".

ČLÁNEK 1: Vydavatel

Upozornění: Pokud si přejete vrátit zboží, přečtěte si prosím zásady pro vrácení zboží a vrácení peněz.

Chcete-li kontaktovat redaktora webu : contact@mydiscountshoes.com

ČLÁNEK 2 : Hostitel

Hostitelem webových stránek je :

Shopify Inc. 151, rue O'Connor Rez-de-chaussée Ottawa (Ontario) K2P 2L8 Kanada assistance@shopify.com 1-613-241-2828

ČLÁNEK 3: Přístup na stránky

Stránky jsou přístupné odkudkoli, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, s výjimkou případů vyšší moci, plánovaných nebo neplánovaných přerušení a údržby.

V případě změny, přerušení nebo pozastavení služeb nelze stránky činit odpovědnými.

ČLÁNEK 4: Shromažďování údajů

Stránky zajišťují, že osobní údaje uživatele jsou shromažďovány a zpracovávány s náležitým ohledem na ochranu soukromí v souladu s francouzským zákonem o ochraně osobních údajů č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978.

V souladu s francouzským zákonem o ochraně údajů ze dne 6. ledna 1978 mají Uživatelé právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz a vznesení námitky.

ČLÁNEK 5: Soubory cookie

Uživatelé jsou informováni o tom, že při návštěvě stránek může být do softwaru jejich prohlížeče automaticky nainstalován soubor cookie.

Prohlížením stránek uživatel souhlasí se soubory cookie.

Soubor cookie je prvek, který neumožňuje identifikaci Uživatele, ale který se používá k zaznamenávání informací týkajících se prohlížení webových stránek Uživatelem. Uživatel může tento soubor cookie deaktivovat pomocí nastavení v softwaru svého prohlížeče.

ČLÁNEK 6: Duševní vlastnictví

Jakékoli použití, reprodukce, šíření, uvádění na trh nebo úprava celých stránek nebo jejich části bez souhlasu vydavatele je zakázáno a může vést k soudním krokům a řízením podle zákoníku duševního vlastnictví a občanského zákoníku.

ČLÁNEK 7: Zprostředkování

Pokud se spor nepodaří vyřešit s poprodejním servisem, může se zákazník v souladu s články L.612-1 a následujícími francouzského spotřebitelského zákoníku bezplatně obrátit na spotřebitelského mediátora ve lhůtě jednoho roku.