Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako sa zhromažďujú, používajú a zdieľajú vaše osobné údaje, keď navštívite alebo nakúpite na našej stránke.

Zhromaždené osobné údaje

Pri návšteve stránky sa automaticky zhromažďujú určité informácie o vašom zariadení, ako napríklad váš webový prehliadač, vaša IP adresa, časové pásmo a určité súbory cookie. Okrem toho zhromažďujeme informácie o stránkach alebo produktoch, ktoré ste navštívili, o stránkach alebo vyhľadávacích výrazoch, ktoré vás na stránku priviedli, a o vašej interakcii s lokalitou.

Tieto informácie zhromažďujeme pomocou technológií, ako sú súbory cookie, súbory denníka, webové signály a značky.

Pri nákupe zhromažďujeme informácie, ako je vaše meno, fakturačná adresa, dodacia adresa, platobné údaje (vrátane čísla kreditnej karty), e-mailová adresa a telefónne číslo. Tieto informácie sa nazývajú "Informácie o objednávke".

Keď v týchto zásadách ochrany osobných údajov používame pojem "osobné údaje", máme na mysli informácie o zariadení a informácie o objednávke.

Používanie vašich osobných údajov

Informácie o objednávkach používame na spracovanie vašich objednávok, komunikáciu s vami, prevenciu podvodov alebo potenciálnych rizík a na poskytovanie informácií alebo reklám o našich produktoch alebo službách.

Informácie o zariadení používame na zlepšenie a optimalizáciu našej webovej lokality a na meranie účinnosti našich reklamných a marketingových kampaní.

Zdieľanie vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje zdieľame s tretími stranami, ktoré nám pomáhajú pri ich používaní, napríklad so spoločnosťou Shopify, ktorá je hostiteľom našej stránky, a so službou Google Analytics, aby sme pochopili, ako naši zákazníci používajú stránku.

Vaše údaje môžeme zdieľať aj preto, aby sme dodržiavali zákony a nariadenia, reagovali na právne požiadavky alebo chránili naše práva.

Cielená reklama

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie cielenej reklamy alebo marketingových správ. Z cielenej reklamy sa môžete odhlásiť podľa pokynov na webových stránkach spoločností Facebook, Google a Bing alebo na portáli Digital Advertising Alliance, kde sa môžete odhlásiť.

Práva

Ak ste obyvateľom Európy, máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, aktualizáciu alebo vymazanie. Ak chcete tieto práva uplatniť, môžete nás kontaktovať.

Uchovávanie údajov

Údaje o vašej objednávke uchovávame v súbore, pokiaľ nás nepožiadate o ich vymazanie.

Zmeny

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme zmeniť, aby odrážali zmeny v našich postupoch alebo z iných prevádzkových, právnych alebo regulačných dôvodov.

Ako nás môžete kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás e-mailom.