Γενικοί όροι και προϋποθέσεις πώλησης και χρήσης

Αυτός ο δικτυακός τόπος λειτουργεί από MYDISCOUNTSHOES. Σε ολόκληρο τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τους όρους "εμείς", "εμάς" και "μας" για να αναφερόμαστε σε αυτούς. Αυτός ο ιστότοπος, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού, προσφέρεται από εμάς σε εσάς, τον χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις πολιτικές και τις ανακοινώσεις που περιέχονται στο παρόν.

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας ή/και αγοράζοντας κάτι από εμάς, συμμετέχετε στην "Υπηρεσία" μας και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ("Όροι και Προϋποθέσεις", "Όροι Χρήσης"), συμπεριλαμβανομένων των όρων, προϋποθέσεων και πολιτικών που αναφέρονται ή/και παραπέμπουν σε υπερσύνδεσμο. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν για όλους τους χρήστες της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των ατόμων που είναι επισκέπτες, προμηθευτές, πελάτες, έμποροι ή/και πάροχοι περιεχομένου. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν αποκτήσετε πρόσβαση και χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε μέρους της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του. Εάν οι παρόντες Όροι Χρήσης θεωρούνται προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά σε αυτούς.

Κάθε νέο εργαλείο ή δυνατότητα που προστίθεται σε αυτό το κατάστημα υπόκειται επίσης στους Όρους χρήσης. Μπορείτε να συμβουλευτείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώνουμε, να τροποποιούμε ή να αντικαθιστούμε οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης δημοσιεύοντας τις εν λόγω ενημερώσεις ή/και τροποποιήσεις στην ιστοσελίδα μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για αλλαγές. Η συνεχιζόμενη πρόσβαση ή χρήση της ιστοσελίδας μετά την ανάρτηση των αλλαγών σημαίνει ότι αποδέχεστε τις εν λόγω αλλαγές. Το κατάστημά μας φιλοξενείται στην Shopify Inc. η οποία μας παρέχει την ηλεκτρονική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου που μας επιτρέπει να πωλούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς.

ΕΝΌΤΗΤΑ 1 - ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΟΣ

Αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους Χρήσης, δηλώνετε ότι έχετε φτάσει ή ξεπεράσει την ηλικία ενηλικίωσης στην περιοχή, την επαρχία ή την πολιτεία σας και ότι μας έχετε δώσει την άδεια να επιτρέψουμε σε οποιονδήποτε ανήλικο υπό τη φροντίδα σας να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό ή να παραβιάζετε οποιονδήποτε νόμο στη δικαιοδοσία σας κατά τη χρήση της υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων).

Δεν πρέπει να μεταδίδετε σκουλήκια, ιούς ή άλλους κώδικες καταστροφικής φύσης.

Η παράβαση ή παραβίαση οποιουδήποτε από τους Όρους θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό των Υπηρεσιών σας.

ΕΝΌΤΗΤΑ 2 - ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

Αντιλαμβάνεστε ότι το περιεχόμενό σας (με εξαίρεση τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας) ενδέχεται να μεταφερθεί χωρίς κρυπτογράφηση και ότι αυτό περιλαμβάνει (α) μεταδόσεις μέσω πολλαπλών δικτύων και (β) αλλαγές που πραγματοποιούνται προκειμένου να συμμορφωθούν και να προσαρμοστούν στις τεχνικές απαιτήσεις των συνδετικών δικτύων ή συσκευών. Οι πληροφορίες της πιστωτικής σας κάρτας κρυπτογραφούνται πάντα όταν μεταφέρονται μέσω δικτύων.

Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αναπαράγετε, αντιγράφετε, πωλείτε, μεταπωλείτε ή εκμεταλλεύεστε οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας, οποιαδήποτε χρήση ή πρόσβαση στην Υπηρεσία ή οποιαδήποτε επαφή στην ιστοσελίδα μέσω της οποίας παρέχεται η Υπηρεσία, χωρίς τη ρητή γραπτή μας άδεια.

Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στην παρούσα συμφωνία περιλαμβάνονται μόνο για λόγους διευκόλυνσης και δεν περιορίζουν ή επηρεάζουν τους παρόντες Όρους με οποιονδήποτε τρόπο.

ΕΝΌΤΗΤΑ 3 - ΑΚΡΊΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ

Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι εάν οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ανακριβείς, ελλιπείς ή ξεπερασμένες. Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου παρέχεται μόνο για γενικούς σκοπούς ενημέρωσης και δεν θα πρέπει να στηρίζεται ή να χρησιμοποιείται ως μοναδική βάση για τη λήψη αποφάσεων χωρίς να συμβουλευτείτε μεγαλύτερες, ακριβέστερες, πληρέστερες ή πιο πρόσφατες πηγές πληροφοριών. Εάν βασίζεστε στο περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, το κάνετε με δική σας ευθύνη.

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει ορισμένα ιστορικά δεδομένα. Εξ ορισμού, οι ιστορικές πληροφορίες δεν είναι τρέχουσες και παρέχονται μόνο για σκοπούς αναφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που περιέχει. Αναγνωρίζετε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές στον ιστότοπό μας.

ΕΝΌΤΗΤΑ 4 - ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΈΣ

Οι τιμές των προϊόντων μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να τερματίσουμε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος της) ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο για οποιαδήποτε αλλαγή στις τιμές ή για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας.

ΤΜΗΜΑ 5 - ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (κατά περίπτωση)

Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμα μόνο διαδικτυακά μέσω της Ιστοσελίδας. Οι ποσότητες αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών ενδέχεται να είναι περιορισμένες και η επιστροφή ή η ανταλλαγή τους υπόκειται αυστηρά στην Πολιτική Επιστροφών μας.

Έχουμε προσπαθήσει να παρουσιάσουμε τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων στο κατάστημα με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια με την οποία τα χρώματα θα εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή σας. Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να περιορίσουμε την πώληση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο πρόσωπο, γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Διατηρούμε το δικαίωμα να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα κατά περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές και οι τιμές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών σε αυτόν τον ιστότοπο είναι άκυρη όπου απαγορεύεται από το νόμο.

Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράζετε ή λαμβάνετε θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας ή ότι τυχόν σφάλματα στην Υπηρεσία θα διορθωθούν.

ΕΝΌΤΗΤΑ 6 - ΑΚΡΊΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΧΡΈΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία μας δώσετε. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Οι εν λόγω περιορισμοί ενδέχεται να περιλαμβάνουν παραγγελίες που τοποθετούνται από ή με τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα ή/και παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή/και αποστολής. Εάν αλλάξουμε ή ακυρώσουμε μια παραγγελία, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε επικοινωνώντας μαζί σας χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τη διεύθυνση χρέωσης ή τον αριθμό τηλεφώνου που δώσατε κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που, κατά τη γνώμη μας, φαίνεται να έχουν τοποθετηθεί από εμπόρους, μεταπωλητές ή διανομείς. Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που πραγματοποιείτε από το κατάστημά μας. Συμφωνείτε να ενημερώνετε αμέσως τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και των αριθμών και των ημερομηνιών λήξης της πιστωτικής σας κάρτας, έτσι ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν είναι απαραίτητο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική επιστροφών μας.

ΕΝΌΤΗΤΑ 7 - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ

Ενδέχεται να σας παρέχουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων που δεν παρακολουθούμε, ελέγχουμε ή διαχειριζόμαστε.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι σας παρέχουμε πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία "όπως είναι" και "όπως είναι διαθέσιμα", χωρίς εγγύηση, εκπροσώπηση ή όρο οποιουδήποτε είδους και χωρίς έγκριση. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οτιδήποτε προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση από εσάς οποιωνδήποτε προαιρετικών εργαλείων τρίτων. Οποιαδήποτε χρήση από εσάς των Προαιρετικών Εργαλείων που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας γίνεται εξ ολοκλήρου κατά τη δική σας διακριτική ευχέρεια και με δική σας ευθύνη. Επιπλέον, είναι δική σας ευθύνη να ενημερωθείτε για τους όρους υπό τους οποίους παρέχονται αυτά τα εργαλεία από τον/τους σχετικό/ους τρίτο/ους προμηθευτή/ές και να αποδεχθείτε τους όρους αυτούς. Ενδέχεται επίσης, στο μέλλον, να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες ή/και λειτουργίες μέσω του Ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέων εργαλείων και πόρων). Αυτές οι νέες υπηρεσίες ή/και λειτουργίες θα υπόκεινται επίσης στους παρόντες Όρους Χρήσης.

ΤΜΗΜΑ 8 - ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΊΤΟΥΣ

Ορισμένο περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες προσβάσιμα μέσω της Υπηρεσίας μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν στοιχεία από τρίτους.

Οι σύνδεσμοι τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να σας ανακατευθύνουν σε ιστότοπους τρίτων που δεν συνδέονται με εμάς. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγξουμε ή να αξιολογήσουμε το περιεχόμενο ή την ακρίβειά τους, ούτε εγγυόμαστε ή αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τους ιστότοπους ή άλλο περιεχόμενο, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων πηγών. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία σε σχέση με την αγορά ή τη χρήση οποιωνδήποτε αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής που σχετίζεται με αυτές τις ιστοσελίδες τρίτων. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές αυτών των τρίτων μερών και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Παράπονα, αξιώσεις, ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα τρίτων θα πρέπει να απευθύνονται στα εν λόγω τρίτα μέρη.

ΤΜΗΜΑ 9 - ΣΧΟΛΙΑ, ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΈΣ ΥΠΟΒΟΛΈΣ

Εάν, κατόπιν αιτήματός μας, υποβάλετε συγκεκριμένο περιεχόμενο (για παράδειγμα, στο πλαίσιο της συμμετοχής σας σε διαγωνισμούς) ή εάν, χωρίς αίτημά μας, στείλετε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, σχέδια ή άλλο υλικό, είτε ηλεκτρονικά, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο (συλλογικά, "Ανατροφοδότηση"), μας παρέχετε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή και χωρίς περιορισμό, να επεξεργαζόμαστε, να αντιγράφουμε, να δημοσιεύουμε, να διανέμουμε, να μεταφράζουμε και να χρησιμοποιούμε σε οποιοδήποτε μέσο οποιαδήποτε Ανατροφοδότηση μας στείλετε. Δεν έχουμε και δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση (1) να διατηρήσουμε οποιαδήποτε Σχόλια εμπιστευτικά, (2) να αποζημιώσουμε οποιοδήποτε πρόσωπο για οποιαδήποτε Σχόλια που παρέχονται ή (3) να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε Σχόλια. 7. Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να αφαιρούμε περιεχόμενο και Λογαριασμούς που περιέχουν περιεχόμενο το οποίο, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, κρίνουμε ότι είναι παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επιλήψιμο ή παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε μέρους ή τους παρόντες Όρους Χρήσης. Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν πρέπει να παραβιάζουν με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων, της ιδιωτικής ζωής, της προσωπικότητας ή οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε επίσης ότι τα σχόλιά σας δεν πρέπει να περιέχουν παράνομο, καταχρηστικό ή άσεμνο υλικό ή οποιονδήποτε ιό υπολογιστή ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσποιείστε ότι είστε κάποιος που δεν είστε ή να προσπαθείτε να παραπλανήσετε εμάς ή τρίτους ως προς την προέλευση οποιουδήποτε σχολίου. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα σχόλια που κάνετε και την ακρίβειά τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σχόλια που δημοσιεύονται από εσάς ή από οποιονδήποτε τρίτο.

ΤΜΗΜΑ 10 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Η διαβίβαση των προσωπικών σας πληροφοριών στο κατάστημά μας διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου μας. Κάντε κλικ εδώ για να συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου μας.

ΤΜΗΜΑ 11 - ΛΆΘΗ, ΑΝΑΚΡΊΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΊΨΕΙΣ

Κατά καιρούς, ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στον Ιστότοπό μας ή στην Υπηρεσία μας που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις σχετικά με περιγραφές προϊόντων, τιμές, προσφορές, προσφορές, έξοδα αποστολής, χρόνους παράδοσης και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε πληροφορίες ή να ακυρώνουμε παραγγελίες, εάν οποιαδήποτε πληροφορία στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο είναι ανακριβής, ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση (ακόμη και αφού έχετε τοποθετήσει την παραγγελία σας). Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώνουμε, να τροποποιούμε ή να αποσαφηνίζουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Καμία συγκεκριμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης που εφαρμόζεται στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο δεν θεωρείται ότι υποδηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που προσφέρονται στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο έχουν αλλάξει ή ενημερωθεί.

ΤΜΗΜΑ 12 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΈΝΕΣ ΧΡΉΣΕΙΣ

Εκτός από τις άλλες απαγορεύσεις που ορίζονται στους Όρους Χρήσης, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή το περιεχόμενό του: (α) για παράνομους σκοπούς, (β) για να υποκινήσετε άλλους να προβούν σε παράνομες πράξεις ή να συμμετάσχουν σε αυτές, (γ) για να παραβιάσετε οποιαδήποτε τοπική διάταξη ή οποιοδήποτε διεθνή, ομοσπονδιακό, επαρχιακό ή πολιτειακό κανονισμό, κανόνα ή νόμο, (δ) για να παραβιάσετε ή να παραβιάσετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα τρίτων, (ε) να παρενοχλείτε, να κακοποιείτε, να προσβάλλετε, να πληγώνετε, να συκοφαντείτε, να δυσφημίζετε, να δυσφημίζετε, να εκφοβίζετε ή να κάνετε διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνική καταγωγή, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή ή την αναπηρία- (στ) να υποβάλλετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, (ζ) να ανεβάζετε ή να μεταδίδετε ιούς ή οποιονδήποτε άλλο τύπο κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε σχετικής ιστοσελίδας ή άλλων ιστοσελίδων ή του Διαδικτύου- (η) να συλλέγετε ή να παρακολουθείτε τις προσωπικές πληροφορίες άλλων, (θ) για spam, phish, αεροπειρατεία, εκβιασμό πληροφοριών, περιήγηση, αναζήτηση ή σάρωση στον Παγκόσμιο Ιστό- (ι) για άσεμνους ή ανήθικους σκοπούς- ή (ια) για παρέμβαση ή παράκαμψη των μέτρων ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε σχετικής ιστοσελίδας, άλλων ιστοσελίδων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου για παραβίαση των Απαγορευμένων όρων χρήσης.

ΤΜΗΜΑ 13 - ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΕΥΘΎΝΗΣ

Δεν εγγυόμαστε, δεν αντιπροσωπεύουμε και δεν βεβαιώνουμε ότι η χρήση της Υπηρεσίας μας από εσάς θα είναι αδιάλειπτη, ασφαλής, έγκαιρη ή χωρίς σφάλματα. Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της Υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα. Συμφωνείτε ότι, κατά καιρούς, μπορούμε να αποσύρουμε την Υπηρεσία για αόριστο χρονικό διάστημα ή να την ακυρώσουμε ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση ή η αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη. Η Υπηρεσία και όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σας παρέχονται μέσω αυτής παρέχονται (εκτός εάν ρητά δηλώνεται διαφορετικά από εμάς) "ως έχει" και "ως διατίθεται" για τη χρήση σας χωρίς δηλώσεις, εγγυήσεις ή όρους οποιουδήποτε είδους, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, διάρκειας ζωής, τίτλου και μη παραβίασης. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποποιούμαστε κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, διάρκειας, τίτλου και μη παραβίασης. Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της Υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα. Συμφωνείτε ότι κατά καιρούς μπορούμε να αποσύρουμε την Υπηρεσία για αόριστο χρονικό διάστημα ή να την ακυρώσουμε ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση ή η αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη. Η Υπηρεσία και όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σας παρέχονται μέσω αυτής παρέχονται (εκτός εάν ρητά δηλώνεται από εμάς) "ως έχει" και "ως διατίθεται" για τη χρήση σας χωρίς δηλώσεις, εγγυήσεις ή όρους οποιουδήποτε είδους, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ανθεκτικότητας, τίτλου και μη παραβίασης. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποποιούμαστε κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, διάρκειας, τίτλου και μη παραβίασης. Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε ζημία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, άμεσων, έμμεσων, τυχαίων, ειδικών, επακόλουθων ή τιμωρητικών ζημιών, διαφυγόντων κερδών, διαφυγόντων εσόδων, διαφυγόντων δεδομένων, κόστους αντικατάστασης ή παρόμοιων ζημιών, είτε πρόκειται για σύμβαση, είτε σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), αντικειμενική ευθύνη ή με άλλο τρόπο, που απορρέουν από την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που αποκτώνται μέσω της Υπηρεσίας ή οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την Υπηρεσία, ακόμη και αν έχετε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Επειδή ορισμένες πολιτείες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημίες, σε αυτές τις πολιτείες ή δικαιοδοσίες η ευθύνη μας θα περιορίζεται στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Συμφωνείτε ότι, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η συνολική ευθύνη μας απέναντί σας για όλες τις ζημίες, απώλειες και αιτίες αγωγής, είτε πρόκειται για σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) είτε για άλλη αιτία, δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ποσό που έχετε καταβάλει σε εμάς για τη χρήση της Υπηρεσίας ή για την αγορά οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της Υπηρεσίας ή 100 ευρώ (EUR), ανάλογα με το ποιο είναι μεγαλύτερο.

ΤΜΗΜΑ 14 - ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να διατηρήσετε εμάς και τις θυγατρικές μας, τις θυγατρικές μας, τους συνεργάτες μας, τους αξιωματούχους, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τους εργολάβους, τους δικαιοπάροχους, τους παρόχους υπηρεσιών, τους υπεργολάβους, τους προμηθευτές, τους εσωτερικούς συνεργάτες και τους υπαλλήλους, αβλαβείς από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που υποβάλλεται από οποιονδήποτε τρίτο λόγω ή εξαιτίας της παραβίασης από μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης ή των εγγράφων στα οποία παραπέμπουν, ή της παραβίασης από μέρους σας οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτων.

ΤΜΗΜΑ 15 - ΔΙΑΧΩΡΙΣΙΜΌΤΗΤΑ

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, η διάταξη αυτή μπορεί ωστόσο να εφαρμοστεί στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και το μη εκτελεστήριο τμήμα θεωρείται ότι διαχωρίζεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητα και η εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

ΤΜΗΜΑ 16 - ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ

Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των μερών που έχουν αναληφθεί πριν από την ημερομηνία καταγγελίας επιβιώνουν της καταγγελίας της παρούσας συμφωνίας για όλους τους σκοπούς. Οι παρόντες Όροι χρήσης ισχύουν έως ότου καταγγελθούν είτε από εσάς είτε από εμάς. Μπορείτε να καταγγείλετε τους παρόντες Όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Εάν, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, παραβιάσετε ή υποπτευθούμε ότι έχετε παραβιάσει οποιονδήποτε από τους όρους ή τις διατάξεις των παρόντων Όρων χρήσης, μπορούμε επίσης να καταγγείλουμε την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση και θα παραμείνετε υπεύθυνοι για όλα τα ποσά που οφείλονται μέχρι την ημερομηνία καταγγελίας και/ή μπορούμε να σας αρνηθούμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας (ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτών).

ΤΜΗΜΑ 17 - ΟΛΌΚΛΗΡΗ Η ΣΥΜΦΩΝΊΑ

Η παράλειψη μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ή οποιεσδήποτε άλλες πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε σχέση με την Υπηρεσία αποτελούν τη συνολική συμφωνία και συνεννόηση μεταξύ εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, αντικαθιστώντας όλες τις προηγούμενες ή ταυτόχρονες συμφωνίες, επικοινωνίες και προτάσεις, είτε προφορικές είτε γραπτές (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, προηγούμενων εκδόσεων των Όρων Χρήσης). Οποιαδήποτε ασάφεια στην ερμηνεία των παρόντων Όρων χρήσης δεν θα ερμηνεύεται εις βάρος του συντάκτη.

ΤΜΗΜΑ 18 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιεσδήποτε ξεχωριστές συμφωνίες με τις οποίες σας παρέχουμε Υπηρεσίες διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της χώρας στην οποία είμαστε εγκατεστημένοι.

ΤΜΗΜΑ 19 - ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ ΧΡΉΣΗΣ

Μπορείτε να ελέγξετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να ενημερώνουμε, να τροποποιούμε ή να αντικαθιστούμε οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης, αναρτώντας ενημερώσεις και αλλαγές στην ιστοσελίδα μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε τακτικά τον ιστότοπό μας για αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης ή της πρόσβασής σας στον ιστότοπό μας μετά την ανάρτηση οποιωνδήποτε αλλαγών στους παρόντες Όρους Χρήσης συνιστά αποδοχή των εν λόγω αλλαγών.

ΤΜΗΜΑ 20 - ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Χρήσης πρέπει να μας αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.